Plik parametryzujący wersja 36.5 ( 12.10.2012r ) inne

Kod Rozpoznania ICD10

H58.1

nazwa:Zaburzenia widzenia w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej

Listy: B98r

Grupy JGP dla tej procedury jako kierunkowej: