Plik parametryzujący wersja 36.5 ( 12.10.2012r ) inne

Kod Rozpoznania ICD10

H58.8

nazwa:Inne określone zaburzenia oka i przydatków oka w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej

Listy: B98r

Grupy JGP dla tej procedury jako kierunkowej: