Plik parametryzujący wersja 36.5 ( 12.10.2012r ) inne

Specjalność

Choroby płuc

Grupy JGP

Grupa
JGP
Wartość
punktowa dla
Hospitalizacji
Nazwa
zwykła
planowa
krótka
C57 22 21 6 Inne choroby gardła, uszu i nosa
D03 137 130 Duże zabiegi klatki piersiowej *
D04 32 30 Średnie i małe zabiegi klatki piersiowej *
D05 14 13 12 Bronchoskopia *
D10 49 47 Dychawica oskrzelowa
D16 80 Zator płucny
D17 90 Ropień płuc, ropowica
D18 72 Zapalenie płuc nietypowe, wirusowe
D19 70 Rozstrzenie oskrzeli
D20 33 Gruźlica
D21 188 Zwłóknienie torbielowate
D26 53 Wysiękowe zapalenie opłucnej
D28 76 Choroby nowotworowe układu oddechowego i klatki piersiowej
D36 25 24 Zaburzenia oddychania w czasie snu
D37 36 Inne choroby układu oddechowego
D38 47 Obrzęk płuc
D46 36 34 POChP i inne obturacyjne choroby układu oddechowego
D47 37 Zapalenie płuc z pw
D48 25 Zapalenie płuc bez pw
D49 91 Uszkodzenia inhalacyjne płuc
D50 86 Zwłóknienie i pylica płuc
D51 46 Odma opłucnowa
D52 48 Niewydolność oddechowa
D53 94 Nadciśnienie płucne > 17 r.ż.
D54 37 Zapalenie opłucnej
D55 95 Ziarniniaki, choroby płuc alergiczne i z autoimmunizacji
D56 70 Ciężkie wady rozwojowe < 18 r.ż.
E16 55 OZW > 69 r.ż. lub z pw
E17 37 OZW < 70 r.ż.
E18 30 OZW bez uniesienia ST
E19 135 OZW - leczenie z zastosowaniem leku trombolitycznego drugiej/ trzeciej generacji
E51 173 Zapalenie wsierdzia
E52 87 Zaawansowana niewydolność krążenia
E53 47 Niewydolność krążenia > 69 r.ż. lub z pw
E54 31 Niewydolność krążenia < 70 r.ż. bez pw
E55 40 38 Zakrzepica żył głębokich
E56 40 Choroba niedokrwienna serca > 69 r.ż. lub z pw
E57 31 Choroba niedokrwienna serca > 17 r.ż. < 70 r.ż. bez pw
E59 46 Nagłe zatrzymanie krążenia
E61 36 Zaburzenia rytmu serca > 69 r.ż. lub z pw
E62 19 18 Zaburzenia rytmu serca > 17 r.ż. < 70 r.ż. bez pw
E71 27 26 Omdlenie i zapaść
E72 12 11 Nieinwazyjna diagnostyka bólu w klatce piersiowej > 17 r.ż.
E73 57 Choroby zastawek serca > 17 r.ż.
E74 76 Wrodzone wady serca > 17 r.ż.
E77 53 Inne choroby układu krążenia > 17 r.ż.
E88 28 27 Nadciśnienie tętnicze > 17 r.ż.
K38 44 42 Cukrzyca i stany hiperglikemiczne innego pochodzenia
P01 38 36 Astma lub trudności w oddychaniu
P03 25 24 Choroby górnego odcinka dróg oddechowych
P04 60 57 Choroby dolnych dróg oddechowych
P13 52 49 Alergie
P16 35 Poważne schorzenia uwarunkowane genetycznie i inne choroby wrodzone
Q03 173 Zabiegi naczyniowe w obszarze brzusznym *
Q45 190 Zabiegi endowaskularne - 5. grupa *
S33 40 38 Choroby alergiczne > 17 r.ż.
S53 140 Posocznica
S60 40 Choroby zakaźne niewirusowe